Centrum Medyczne PZU Zdrowie Elvita Oświęcim

ul. Chemików 5
32-600 Oświęcim

Telefon kontaktowy dla pacjentów

33 471 60 90

Godziny przyjęć pacjentów:

6:30-20:00

Godziny pracy punktu pobrań:

7:00-11:00

Sekretariat:

33 471 60 99
E-mail: sekretariat@multimed.oswiecim.pl
FAX: 33 842 29 40 

Inspektor Danych Osobowych

Mariusz Sarnecki
rodo@multimed.oswiecim.pl

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

mgr farm Marcin Drabik
33 471 60 99

Rejestracja ogólna:

33 471 60 90

Rejestracja pediatryczna:

33 844 93 04

Ambulatorium:

33 844 93 40

Dział medycyny pracy:

Godziny przyjęć pacjentów: 7:30-14:30

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku: 9:00-14:00

Telefon: 33 844 93 10, 504 037 238
E-mail: mp@multimed.oswiecim.pl