Centrum Medyczne PZU Zdrowie Elvita Oświęcim

ul. Chemików 5
32-600 Oświęcim

Telefon kontaktowy dla pacjentów

33 844 93 01, 33 844 93 02, 33 844 93 03

Umówienie usług dla posiadaczy Opieki Medycznej PZU  

33 844 93 05

Godziny przyjęć pacjentów:

6:30-20:00

Godziny pracy punktu pobrań:

7:00-9:00

Sekretariat:

33 844 93 96
E-mail: sekretariat@multimed.oswiecim.pl
FAX: 33 842 29 40 

Inspektor Danych Osobowych

Mariusz Sarnecki
rodo@multimed.oswiecim.pl

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

mgr farm Marcin Drabik
33 844 93 96

Rejestracja ogólna:

33 844 93 02
33 844 93 03

Rejestracja pediatryczna:

33 844 93 04

Ambulatorium:

33 844 93 40

Dział medycyny pracy:

33 844 93 10
E-mail: mp@multimed.oswiecim.pl