W celu usprawnienia realizacji zleceń na recepty obejmujące leki przyjmowane na stałe uruchamiamy adres mailowy, na który można złożyć elektronicznie zapotrzebowanie - recepty@multimed.oswiecim.pl.

Wystarczy wypełnienić załączony poniżej druk i nasz personel przekaże kod wystawionej e-recepty.

Kod e-recepty zostanie przekazany SMS-em lub telefonicznie.