Szanowni Państwo,
Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować o dokonanym w ostatnich dniach połączeniu spółek SZOZ „Multimed” Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: Multimed) oraz PŚZ i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o. o. z siedzibą Katowicach (dalej: Elvita).
Z dniem 16 grudnia 2019 roku obie spółki zostały połączone w jeden podmiot (połączenie nastąpiło na zasadzie przejęcia spółki Multimed przez Elvitę). Centrum medyczne Multimed stało się jednym z oddziałów Spółki przejmującej.
Połączenie zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, co skutkuje między innymi tym, iż Spółka przejmująca tj. Elvita przejęła z dniem 16 grudnia 2019 roku wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, tj. Multimed. Dla naszych partnerów biznesowych oraz Pacjentów oznaczać to będzie zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej. Z dniem ujawnienia wpisu połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, Elvita stała się stroną wszystkich aktualnie obowiązujących umów zawartych przez Multimed w przeszłości.
Liczymy, że połączenie spółek Multimed i Elvita będzie dla nas znaczącym krokiem w kierunku znaczącego rozwoju. Chcielibyśmy jednocześnie poinformować, iż połączenie jest wynikiem długofalowego planu rozwoju, naszego centrum medycznego, którego efektem będzie otrzymanie statusu oddziału PZU Zdrowie.