Medycyna Pracy dla przedsiębiorstw:

Oferujemy szeroki zakres usług z dziedziny medycyny pracy, umożliwiający kompleksową i profesjonalną obsługę medyczną wszystkich przedsiębiorstw.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie opieki profilaktycznej pracowników odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy poradnią medycyny pracy a pracodawcą.

Poradnia medycyny pracy świadczy usługi w zakresie:

 • badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
 • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych),
 • badanie pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • badań kierowców,
 • badań laboratoryjnych,
 • badań diagnostycznych,
 • porad lekarzy specjalistów
 • badanie psychologiczne
 • Udział w komisjach BHP
 • Wizytacje stanowisk w zakładach pracy

Pracownik zostaje skierowany na wszystkie badania włącznie z konsultacjami specjalistycznymi jakie odpowiadają danemu stanowisku. Ilość i rodzaj badań, zależy od rodzaju (wykonywanej) narażeń na stanowisku pracy.

Mogą to być: badania laboratoryjne podstawowe (mocz, morfologia, OB) i biochemiczne, badania diagnostyczne (RTG płuc, USG, badanie audiometryczne), konsultacje lekarzy specjalistów (laryngolog, neurolog, okulista) oraz badanie orzekające.

Wszystkie badania diagnostyczne, laboratoryjne i lekarzy specjalistów pracownik wykonuje w ciągu jednego dnia, w obrębie jednego budynku.

Do godziny 16 pracownik otrzymuje ostateczne zaświadczenie o zdolności do pracy wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz (wyniki wszystkich) kopie przeprowadzonych badań.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.

Szczepienia profilaktyczne:

1. Szczepienia ochronne w Medycynie Pracy

„Mutimed” oferuje usługi w zakresie szczepień ochronnych dla pracowników w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy na stanowiskach eksponowanych. Szczepienia ochronne są jedną z podstawowych form przeciwdziałania chorobom zakaźnym.

Warunki środowiska pracy mogą stać się przyczyną utraty zdrowia Państwa pracowników. Można temu zapobiec poprzez regularne przeprowadzanie profilaktycznych szczepień pracowników.

Wykaz oferowanych szczepień:

 • Szczepienie przeciwko grypie
 • Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienie przeciwko WZW A
 • Szczepienie przeciwko WZW B
 • Szczepienie przeciwko Tężcowi
 • Szczepienie przeciwko Durowi Brzusznemu
 • Szczepienie przeciwko Meningokokom
 • Szczepienie przeciwko Pneumokokom

2. Szczepienia ochronne w Podróży

Szczepienia są ważnym elementem profilaktyki przed podróżą. Oferujemy szczepienia podróżne z zakresu zalecanych przed wyjazdami do krajów o znacznym ryzyku przeniesienia chorób zakaźnych. Tak oferowana profilaktyka pozwala na bezpieczne korzystanie z uroków podróży zagranicznych. Specjalista w naszej Placówce pomoże dobrać Państwu odpowiednie rodzaje szczepień, w zależności od regionu, do którego planowana jest podróż.

Wykaz oferowanych szczepień:

 • Szczepienie przeciwko grypie
 • Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Szczepienie przeciwko WZW A
 • Szczepienie przeciwko WZW B
 • Szczepienie przeciwko Tężcowi
 • Szczepienie przeciwko Durowi Brzusznemu
 • Szczepienie przeciwko Meningokokom
 • Szczepienie przeciwko Pneumokokom

Godziny realizacji usług:

 

Zakład leczniczy Kontakt Godziny realizacji usług
Centrum Medyczne PZU Zdrowie ELVITA Oświęcim 504 037 238 Poniedziałek – piątek: 9:00-14:00

 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę

* Bez uzupełnienia tego pola, CM Elvita nie będzie mogło skontaktować się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.
** Proszę o wybór dowolnej formy kontaktu. W przypadku nie uzupełnienia pól w żadnej z proponowanych form kontaktu, CM Elvita nie skontaktuje się z Państwem.

Administratorem podanych danych jest Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno (dalej „CM Elvita”). W CM Elvita powołany jest Inspektor Ochrony Danych, do którego można kierować zapytania na adres: IOD@elvita.pl. Pani Pana Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym jednorazowego przedstawienia oferty CM Elvita. Podanie danych osobowych w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, aby CM Elvita mogło się z Państwem skontaktować i przedstawić ofertę.

W celu zapoznania się pełną treścią klauzuli informacyjnej kliknij TUTAJ.

[Administrator Danych]

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail IOD@elvita.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

[Inspektor Ochrony Danych]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IOD@elvita.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie, w tym przedstawienia oferty CM Elvita – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu w związku, z którym zostały zgromadzone lub do czasu odwołania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.