Wskazania do wizyty u pulmonologa

 •  astma oskrzelowa
 • nawracające infekcje dróg oddechowych
 • wizyta kontrolna po przebytych infekcjach dróg oddechowych
 • przewlekły kaszel – trwający powyżej 3 tygodni
 • kontakt z osobą chorą na gruźlicę
 • nieprawidłowy wynik RTG klatki piersiowej dziecka
 • alergiczny nieżyt nosa (katar sienny)
 • mukowiscydoza
 • wrodzone wady dróg oddechowych
 • obturacyjny bezdech senny
 • wady wrodzone klatki piersiowej
 • COVID-19 u dzieci – wizyta możliwa po upływie min. 14 dni od dodatniego wyniku testu

Oferujemy pomoc w zakresie 

 • konsultacji pulmonologicznej
 • wizyty kontrolnej w trakcie leczenia
 • spirometrii
 • pikflometrii wykonywanej w domu z analizą wyników w gabinecie
 • ultrasonografii przezklatkowej płuc

Umów się na wizytę: 33 471 60 90 (opłata zgodna z taryfą operatora).