• Lek. Andrzej Nowak

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia chirurgii stomatologicznej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Katarzyna Baścik

  Specjalizacja

  Lekarz dentysta

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Ewa Błasiak- Markowska

  Specjalizacja

  Lekarz dentysta

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Monika Kurowska

  Specjalizacja

  specjalista chirurgii ogólnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Mieczysława Maślisz-Pęksa

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chirurgii ogólnej
  specjalista I stopnia medycyny pracy

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Przemysław Cuber

  Specjalizacja

  specjalista chirurgii ogólnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Ilona Hill-Wiśnicka

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia chirurgii dziecięcej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Wojciech Seidel

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista diabetologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Grażyna Gemza

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia dermatologii
  i wenerologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Halina Pisarek-Sok

  Specjalizacja

  specjalista II stopnia dermatologii
  i wenerologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Maciej Ziemiański

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista endokrynologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Cezary Kisiel

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia położnictwa
  i ginekologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Dr n. med. Maciej Ornowski

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia położnictwa
  i ginekologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Anna Gałuszka-Bednarczyk

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Lidia Kościelnik

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Dr n. med. Paweł Bruzgielewicz

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista II stopnia kardiologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Anna Lenarczyk

  Specjalizacja

  specjalista pediatrii
  specjalista kardiologii dziecięcej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Adam Szlachcic

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista II stopnia medycyny sportowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Ewa Szyjka-Olszowska

  Specjalizacja

  specjalista neurologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Łukasz Gabryś

  Specjalizacja

  specjalista neurologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Marta Strzała

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia okulistyki

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Krzysztof Rycman

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Wojciech Luboń

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Barbara Joniec

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia otolaryngologii
  specjalista II stopnia otolaryngologii dziecięcej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Krzysztof Maciejak

  Specjalizacja

  specjalista II stopnia otolaryngologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Barbara Bagińska-Bujas

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia laryngologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Małgorzata Jurecka

  Specjalizacja

  specjalizacja I i II stopnia chorób płuc

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Lucyna Skotnicka-Roszkowska

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista II stopnia reumatologii
  specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Andrzej Jabłoński

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista II stopnia reumatologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Dr n. med. Urszula Łatka

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista II stopnia reumatologii
  specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Urszula Drzyżdżyk

  Specjalizacja

  specjalista rehabilitacji medycznej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Paweł Małecki

  Specjalizacja

  specjalista II stopnia ortopedii
  i traumatologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Andrzej Kucharski

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia ortopedii
  i traumatologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Hanna Hejnicka

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia pediatrii
  specjalista medycyny rodzinnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Dr n. med. Magdalena Sobaszek-Pitas

  Specjalizacja

  specjalista I i II stopnia chorób wewnętrznych
  specjalista nefrologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Patrycja Mocek

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Maria Szwej-Gonsior

  Specjalizacja

  specjalista medycyny rodzinnej
  specjalista I stopnia patomorfologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Andrea Bozicevic-Stępien

  Specjalizacja

  w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Izabella Horodyska-Szlachcic

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia pediatrii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Barbara Kowalczyk-Razowska

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia pediatrii
  specjalista medycyny szkolnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Iwona Maciejewska-Malicka

  Specjalizacja

  specjalista I stopnia pediatrii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Radiolog Bartłomiej Rajczykowski

  Specjalizacja

  specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Radiolog Mateusz Szczepański

  Specjalizacja

  specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Radiolog Mirosław Chwastek

  Specjalizacja

  specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Radiolog Katarzyna Wróbel-Lis

  Specjalizacja

  specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Radiolog Agnieszka Wietrzny

  Specjalizacja

  specjalista z radiologii i diagnostyki obrazowej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Beata Kotulska

  Specjalizacja

  specjalista otolaryngologii

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Agnieszka Bzowska

  Specjalizacja

  specjalista chorób wewnętrznych

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Teresa Mryczko

  Specjalizacja

  -

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Irena Mielczarek

  Specjalizacja

  -

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Joanna Szczepańska-Kłakus

  Specjalizacja

  -

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Świdzińska Magdalena

  Specjalizacja

  -

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Marek Pałka

  Specjalizacja

  specjalista medycyny rodzinnej

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim

 • Lek. Paulina Marszałek-Gibas

  Specjalizacja

  -

  Placówka

  Centrum Medyczne PZU Zdrowie
  Elvita Oświęcim
  ul. Chemików 5, 32-600 Oświęcim