Poniżej wskazujemy aktualny tryby przyjmowania Pacjentów:

  • Poradnia POZ pracuje w trybie teleporad, o potrzebie wykonania wizyty stacjonarnej decyduje lekarz.
  • Poradnie specjalistyczne pracują w trybie teleporad. Pacjenci przyjmowani są również stacjonarnie na podstawie decyzji lekarza. Osobiście przyjmowani są również pacjenci pierwszorazowi.
  • Fizjoterapia Ambulatoryjna, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Oddział Stacjonarny Rehabilitacji wznowiły przyjęcia pacjentów.
  • Poradnie Stomatologiczne wznowiły przyjęcia pacjentów.
  • Pracownia USG wznowiono wykonywanie badań USG.
  • Medycyna pracy wznowiła wykonywanie wszystkich rodzajów badań.