Poniżej wskazujemy aktualny tryby przyjmowania Pacjentów:

  • Poradnia POZ pracuje w trybie teleporad, o potrzebie wykonania wizyty stacjonarnej decyduje lekarz.
  • Poradnie specjalistyczne realizują wizyty stacjonarne oraz w trybie teleporad.
  • Fizjoterapia Ambulatoryjna, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizują świadczenia stacjonarnie.
  • Oddział Stacjonarny Rehabilitacji od dnia 28.01.2021r. wznawia przyjęcia pacjentów.
  • Poradnie Stomatologiczne realizują świadczenia stacjonarnie.
  • Medycyna pracy realizuje świadczenia stacjonarnie.