Zgodnie z Ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, każda osoba ubezpieczona ma prawo do wyboru lekarza rodzinnego, a także zmiany lekarza pierwszego kontaktu i korzystania z usług innego specjalisty. Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki z zdrowotnej – jednak nie częściej niż trzy razy w roku.

Deklarację możesz złożyć na 4 sposoby:

  1. w tradycyjnej formie papierowej podczas wizyty w placówce
  2. przesłanie skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną na adres kontakt@multimed.oswiecim.pl
  3. przesłanie deklaracji podpisanej podpisem elektronicznym na adres kontakt@multimed.oswiecim.pl
  4. za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Wystarczy, że złożysz elektroniczną deklaracje wyboru za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
    W tym celu wypełnij odpowiedni wniosek i podpisz go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wystarczy kilka prostych kroków:

Krok 1
Wejdź na stronę pacjent.gov.pl

Krok 2
Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

Krok 3
Wejdź w zakładkę Moje konto, następnie Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Krok 4
Wciśnij ikonę Sprawdź deklarację

Krok 5
Wybierz lekarza poprzez wciśnięcie ikony Wypełnij e-deklarację

Krok 6
Złóż nową e-deklarację POZ
Tu sprawdź swoje dane i wybierz zakres oraz placówkę z listy dostępnych

Krok 7
Wybierz lekarza z listy i kliknij podpisz deklarację

W razie pytań skontaktuj się z nami.

Pliki do pobrania